Reptes

Els reptes són activitats lúdiques i competitives de curta duració en què els participants hauran de posar a prova la coordinació, comunicació i cooperació dels integrants del grup i l’enginy i habilitat individual de cadascun d’ells.

Per aplicar tot això, els reptes consisteixen en una successió de proves que tenen com a objectiu la integració dels membres en un grup de treball.

Per equips, i acompanyats d’un monitor/a, aniran passant per les diferents proves. El monitor/a controlarà la puntuació que s’aconsegueix a cada prova i, al final, sortirà un equip guanyador.

LABERINT AMB PLOMADA
PONT ÀCID
PAL TELEFONIC
BIRRARIUM
V
RIU DE LAVA
CAMÍ BOCINA
PAS DE MUNTANYA
ICEBERG
QUADS CECS
TEAM VOLEI
PLATAFORMA VASCULANT
ROLLER BALL
ZIG ZAG
POSTE ESPIRAL
MEGA ESQUÍ
LABERINT BOLA
MISSIÓ IMPOSIBLE

OBJECTIU: COMUNICACIÓ, COOPERACIÓ, COORDINACIÓ, LIDERATGE, SELECCIÓ D’ESTRATÈGIES, PRESA DE DECISIONS, TREBALL EN EQUIP, ALLIBEARAMENT DE TENSIONS.

CONSULTA ELS PREUS