Team Coaching

Entra un Grup, surt un Equip

El team Coaching permet, mitjançant una jornada lúdica, aprendre desde l’experiència a distingir entre el treball en Grup y el treball en Equip.

Com a equip, hem de compartir objectius i metes, així com saber distribuir les tasques segons capacitats i orientar-nos cap a un èxit juntament amb el sentit de superació. Si, a més, podem aprendre a donar un feedback constructiu, estarem complint amb les 5 “C” del treball en equip: Complementarietat, Coordinació, Comunicació, Confiança y Compromís.

Les vivències i les reflexions després de cada dinàmica, dissenyades per un Coach, serà necessàries per millorar les competències de l’equip. Gracies al feedback rebut, la jornada, a més de ser divertida i estimulant, es converteix en una eina poderosa que contribueix a la consolidació de les persones tant individualment com en les seves relacions.

RECOMANACIONS: Portar roba còmode i calçat esportiu, ja que algunes proves necessiten agilitat i habilitat.

DURACIÓ: Entre 3 i 4 hores aproximadament.

MÍNIM PARTICIPANTS: A partir de 10 participants.

PREU: 30€ + iva OPCIONAL REPORTATGE DE FOTOS: 50€ + iva

PACS: TEAM COACHING + DINAR 56€