1. Informació de la web

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informam als usuaris i visitants d’aquesta web que:
– El propietari del lloc web és: Can Putxet Casa de Colònies (en endavant Can Putxet)
– Dades del registre: Inscripció formalitzada en el Registre.
– Direcció: Carretera de Santa Fe km 2,3 – 08470 Sant Celoni, Barcelona (Catalunya)
– Telèfon fixe: 93 867 08 50
– Mòbil: 639 21 56 92
– Adreça de correu electrònic: canputxet@canputxet.cat

2. Descripció del servei
Can Putxet ofereix, i pot oferir, certs continguts descrits amb més detall a la web. Aquests continguts inclouran qualsevol material mostrat o transmès al lloc web, com per exemple: text, informació, dades gràfiques, articles de notícies, fotografies, imatges, il·lustracions, software, àudio clips o videoclips. Can Putxet pot modificar aquestes serveis i les seves característiques de considerar-ho necessari.

3. Acceptació de les condicions
Per a la utilització del lloc web o algun dels seus continguts accepta aquests termes i condicions. Per exemple, quan ompli un formulari de contacte o la subscripció al newsletter.

4. Limitació de responsabilitat
Reconeix que Can Piutxet no té control ni obligació de prendre qualsevol acció en relació a: 1) quins efectes li pot produir el contingut de la web; 2) com pot interpretar o fer servir aquest contingut; 3) quines accions pot prendre com a resultat d’haver estat exposat al contingut.
Can Putxet no serà responsable de l’exactitud, compliment de copyright, legalitat, disponibilitat o decència del material disponible a espais de tercers i accedit mitjançant el nostre contingut o lloc web.

5. Política de Privacitat
Quan està navegant per Internet proporciona automàticament al servidor d’aquesta web la següent informació: La seva IP (identificador únic que utilitza per a la transmissió de paquets d’informació entre els ordenadors connectats a Internet), la data, l’hora d’accés, l’enllaç que l’ha fet arribar a aquesta pàgina, el seu sistema operatiu i el navegador que fa servir. Per altra banda, les “cookies” d’aquesta pàgina web (identificadors alfanumèrics que es transfereixen al disc dur del teu ordinador), només s’utilitzen per conèixer el navegador que fa servir i el nombre de gent que visita les nostres pàgines. En cap cas les “cookies” d’aquesta pàgina recullen informació personal i tampoc combinen la informació recollida amb altres dades per a identificar-lo a vosté o a les seves dades personals.

Si bé recomanam deixar les “cookies” activades per utilitzar les funcions més interessants de la nostra web, des dels menús “Ajuda” o “Eines” del seu navegador pot gestionar l’acceptació o no de les mateixes. Igualment, per a la prestació d’alguns serveis o l’ús per part seva d’algunes funcionalitats del lloc web, és possible que requerim la seva adreça de correu electrònic. Cap d’aquesta informació és recollida per Can Putxet amb la intenció de conèixer detalls sobre el titular de la connexió a Internet, exceptuant els casos legalment establerts. Aquestes dades únicament seran utilitzades per al control i la realització automàtica d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas cedides o proporcionades a tercers. Aquestes dades són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen al corresponent fitxer la titularitat del qual correspon a Can Putxet que consta inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Can Putxet es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb allò establert en el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com qualsevol altre legislació aplicable. El destinatari d’aquesta informació serà Can Putxet: Carretera de Santa Fe km 2,3 – 08470 Sant Celoni, Barcelona (Catalunya).
De conformitat amb l’article 5.1 d) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podrà exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació de consentiment per a la cessió de les seves dades, mitjançant:
A) Adreça electrònica: canputxet@canputxet.cat
B) Enviament postal a Can Putxet Carretera de Santa Fe km 2,3 – 08470 Sant Celoni, Barcelona (Catalunya).
Ja faci servir una fórmula o l’altre per exercir els seus drets, haurà d’utilitzar el formulari corresponent al dret que vulgui exercir i que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades posa a disposició del públic, complimentar-lo degudament i acompanyar-lo de fotocòpia del DNI de l’interessat o afectat.

6. Condicions d’ús
Com usuari d’aquest lloc web et compromets a no disposar dels nostres continguts amb un propòsit il·legal o prohibit per aquestes Condicions d’ús o l’ordenament jurídic espanyol.
A mode d’exemple, i no d’enumeració tancada, accepta NO fer servir el nostre lloc web i els seus continguts:
1) Per qualsevol propòsit il·legal o no autoritzat;
2) Per crear o enviar correu electrònic no desitjat (spam) a Can Putxet o qualsevol altra pàgina o adreça de correu electrònic del lloc web;
3) Per interferir en el correcte funcionament del lloc o qualsevol de les activitats que en ell es desenvolupin i/o evitar qualsevol mesura que es pugui fer servir per prevenir o restringir l’accés a la web;
Can Putxet pot posar fi o suspendre qualsevol o tots els serveis si es vulnera algun dels termes de les Condicions d’ús.

7. Modificació de les Condicions
Can Putxet es reserva el dret a modificar els termes d’aquest Avís Legal en qualsevol moment. Qualsevol modificació substancial (aquelles que afectin els punts 3 a 7, ambdós inclosos) serà notificada per Can Putxet mitjançant correu electrònic, la secció notícies o mecanisme similar. L’ús del nostre lloc web o algun dels seus continguts significarà l’acceptació dels termes modificats.