Activitats d’un dia: Temàtiques – 1r i 2n ESO

Les Olimpíades
Les Olimpíades també es celebren a Can Putxet. Proves i activitats esportives i d’aventura adaptades a cada cicle. Cada prova tindrà relació amb una fase històrica sobre les olimpíades.

CONSULTA ELS PREUS