ACTIVITAT DE PRIMAVERA PER INFANTIL

Cada monitor es farà càrrec d’un grup. El monitor farà una explicació senzilla i entenedora per nens d’aquesta edat sobre què és la primavera i quines particularitats te aquesta estació de l’any.

S ’els parlarà de la pol·linització i de la importància d’aquesta. Com que és una època on surten moltes plantes aromàtiques els portarem a buscar plantes aromàtiques. El monitor els acompanyarà fins a la zona on trobar una planta aromàtica, però abans hauran de passar una prova, un cop superada la prova, el monitor els hi deixarà olorar la planta que han de trobar per aquella zona i l’hauran de buscar, aniran posant les plantes trobades en el cistell que porta el monitor i un cop hagin passat per les 5 zones que hi ha les plantes (4 plantes + un tros de llençol) (5 proves) els nens aniran a la zona taller a fer una bossa d’olor.

La bossa d’olor es fabricarà amb un tros de llençol (que hauran trobat després d’haver superat una de les proves) i que hauran de decorar amb retoladors, un cinta per lligar el capdamunt i les plantes que hauran de trinxar. Aquest taller se l’emportaran a casa.