ECOSISTEMES

Explicació sobre quin tipus de plantes i animals poden trobar-se als voltants de Can Putxet i relacionar-ho amb els diferents ecosistemes: bosc, riu i camp, mitjançant imatges i material audiovisual.

Els infants es senten a les taules i a cada una hi ha tres fotos dels ecosistemes. A cada un hi falten els animals. El monitor, després de l’explicació posarà un so d’un animal que hauran d’identificar i tot seguit enganxar en una zona adient de la foto. Després, amb el següent so es fa el mateix, fins a completar tot el bestiari previst.

Surten de l’aula per fer el recorregut de l’explicació i posar en pràctica els coneixements assolits. Durant l’itinerari es recolliran i es posaran en un cistell, mostres de cada ecosistema com fruits, fulles i rastres d’activitat animal.

Amb aquest material aniran al descampat davant la casa, faran rotllanes i classificaran el material recordant en quins ecosistemes s’han agafat. Tot seguit recordant tot el que se’ls hi ha explicat.
Després es faran grups prèviament organitzats. A cada grup se li repartirà un mapa amb uns punts marcats, 10 en total. Al mapa sortiran els llocs on estaran les targetes(animals, plantes, etc). Un cop localitzades i recuperades cada targeta de cada fita per equip, tornaran al punt de reunió i hauran de col·locar les targes en les làmines dels ecosistemes segons pertanyin.