Programació d’estades per a clubs

Can Putxet pot ser també interessant per fer estades de club o d’equips esportius, combinant temps d’entrenament amb temps d’activitats que fomenten la formació de grups. El planing d’entrenaments i d’activitats es faran a mida segons la disponibilitat de temps i els objectius que es vulguin assolir.